DỤNG CỤ CẮT GỌT

DỤNG CỤ ĐO KIỂM

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Cty Sun Song

0962.348.108 - 0274.373.9699

DAO PHAY

Dao phay cầu kim loại 2 lưỡi
Dao phay cầu kim loại 2 lưỡi
Dao phay hợp kim 2 lưỡi
Dao phay hợp kim 2 lưỡi
Dao phay hợp kim 4 lưỡi
Dao phay hợp kim 4 lưỡi
Dao phay nhôm chuyên dùng 2 lưỡi
Dao phay nhôm chuyên dùng 2 lưỡi

MŨI TARO

Mũi Taro Thẳng
Mũi Taro Thẳng
Mũi taro hợp kim
Mũi taro hợp kim
Mũi taro xoắn
Mũi taro xoắn
Mũi Taro Lưỡi Thẳng
Mũi Taro Lưỡi Thẳng

MŨI KHOAN

Mũi khoan tâm định vị
Mũi khoan tâm định vị
Mũi khoan tròn 2 lưỡi
Mũi khoan tròn 2 lưỡi
Mũi khoan tròn 4 lưỡi
Mũi khoan tròn 4 lưỡi
Mũi taro xoắn
Mũi taro xoắn

LƯỠI DAO

龍捲風快削刀片  Lưỡi Cắt Nhanh Vòi Rồng
龍捲風快削刀片 Lưỡi Cắt Nhanh Vòi Rồng
Lưỡi dao cắt APMT-1135
Lưỡi dao cắt APMT-1135
Lưỡi dao cắt XOMX0903
Lưỡi dao cắt XOMX0903
Lưỡi dao tiện RDMT1204MOE
Lưỡi dao tiện RDMT1204MOE
Lưỡi dao tiện TP1603
Lưỡi dao tiện TP1603
Lưỡi dao tiện TP2204
Lưỡi dao tiện TP2204
Lưỡi dao tiện mặt SE1504
Lưỡi dao tiện mặt SE1504
Lưỡi dao tiện mặt SEET13T3
Lưỡi dao tiện mặt SEET13T3
Lưỡi dao tiện mặt SP1504
Lưỡi dao tiện mặt SP1504

DỤNG CỤ ĐO KIỂM

YN-01C
YN-01C
YN-01C
YN-01C
YN-01FD
YN-01FD
YN-01H
YN-01H
YN-01H
YN-01H
YN-09A
YN-09A
YN-09E
YN-09E
YN-10AD
YN-10AD
YN-10AS
YN-10AS
YN-03A
YN-03A
YN-03B
YN-03B
YN-03C
YN-03C
YN-03D
YN-03D
YN-03E
YN-03E
YN-04B
YN-04B
YN-04C
YN-04C
YN-08
YN-08
YN-08B
YN-08B
YN-01A
YN-01A
YN-01A
YN-01A
YN-01AD
YN-01AD
YN-01AS
YN-01AS
YN-01B
YN-01B